Nový prostředek SVJ v boji s dlužníky – Přerušení poskytování služeb

Vlastníci jednotek, kteří neplatí příspěvky na správu domu a zálohy na služby, mohou čelit přerušení těchto služeb. Tuto možnost poprvé potvrdil Nejvyšší soud ČR ve svém nedávném rozhodnutí (26 Cdo 3535/2022 ze dne 20.02.2024), které přináší zásadní změny v přístupu ke správě bytových domů. Předchozí praxe Nejvyššího soudu Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu je přelomové, a […]

Regulace Airbnb: Můžeme se Rakouskem inspirovat?

Rozdílné pohledy na krátkodobý pronájem bytů (Airbnb). Můžeme se Rakouskem inspirovat? Krátkodobý pronájem bytů prostřednictvím online platforem (Airbnb, Wimdu, 9flats atd.) se stal fenoménem 21. století a vyvolal mnoho právních a regulačních otázek po celém světě. Turisty přeplněná centra (historických) měst způsobují ztrátu autentičnosti a svébytnosti těchto míst. Turisti na druhou stranu mají tímto způsobem […]

Vyhláška č. 38/2022 Sb. – Rozšiřující povinnost kontroly systémů vytápění (včetně spalovacích kotlů)

Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále jen „vyhláška“), která provádí ustanovení § 6a odst. 2 a násl. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon o hospodaření energií“), vstoupila v prvním čtvrtletí tohoto roku v účinnost. Vyhláška rozšiřuje dosavadní okruh osob vázaných povinností k pravidelné kontrole […]

Aby klimatizace neochladila také vztahy v domě: Právní a praktické kroky při pořizování klimatizace v bytě, který se nachází v domě v bytovém spoluvlastnictví

V těchto rekordně horkých letních dnech (a nocích) každému z nás tane na mysl slovo: “klimatizace“. Pokud uvažujete o pořízení klimatizace v domě v bytovém spoluvlastnictví a chcete si dopřát odpočinek a načerpat novou energii, je důležité předem zvážit několik právních a praktických hledisek, abyste předešli potenciálním problémům a konfliktům.   Na úvod zmiňujeme, méně […]

Náhradní shromáždění SVJ versus náhradní členská schůze spolku: Rozlišení a význam pro praxi

Hlavní rozdíl mezi SVJ a Spolky   V praxi se lze setkat s názorem, že neúspěšně svolané shromáždění (tj. na kterém se nesešli vlastníci s nadpolovičním počtem hlasů) je možné nahradit postupem pro náhradní členskou schůzi spolku, na které lze usnesení přijmout za účasti libovolného počtu členů. Tento názor ale není správný.   Zmíněný postup […]

Airbnb nelze stanovami SVJ omezit, rozhodl Vrchní soud

Problém krátkodobého ubytování (nejčastěji na platformě typu Airbnb) tížil v posledních letech mnohé bytové domy až neúnosnou měrou. Ačkoli cestovní ruch zdánlivě utichl, nepřestala mnohá SVJ proti krátkodobému ubytovávání bojovat. Je tomu tak i v případě SVJ z centra Prahy, které se pokusilo změnou stanov podmínit krátkodobé ubytování ve svém domě souhlasem 100 % vlastníků. V tomto mediálně známém […]

Podmínky pro konání shromáždění SVJ a očkování

Od pondělí 22.11.2021 vláda přijala přísná protiepidemická opatření, kterými mimo jiné zakázala na hromadných akcích účast osobám neočkovaným. Pro mnohá společenství vlastníků jednotek (SVJ) tak vyvstává otázka, co se svolaným shromážděním? Musí i na shromáždění být všichni vlastníci očkovaní? Odpověď zní: Nemusí. Shromáždění SVJ má výjimku. Nadále lze uznávat i pouhé PCR testy maximálně 72 […]

Novela zákona pro SVJ platí už 1 rok

Věděli jste, že od 1.7.2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku zásadně měnící práva a povinnosti v SVJ? Je tomu již 1 rok, co tato nová právní úprava platí. Nutno říci, že k její adaptaci do stanov společenství vlastníků jednotek zatím, i přes převažující doporučení mnohých právníků, přistoupila spíše menšina SVJ. Jaké problémy její nezapracování může působit?   […]

Novela SVJ: Využijte možnosti svolat shromáždění a aktualizovat stanovy SVJ

Věděli jste, že od tohoto jara (2021) již lze opět konat shromáždění SVJ? Podrobnosti se dočtěte zde. A věděli jste také, že od 1.7.2020, tedy již před rokem, vstoupila v účinnost novela zákona, která se zásadně dotýká a mění pravidla v bytovém spoluvlastnictví a SVJ? K této novele jsme vydali dokonce 6ti dílný seriál s […]

Víte, že přechodná pravidla o 3 měsících pro funkční období výboru SVJ již neplatí?

V naší praxi se letos na jaře často setkáváme s klienty bytovými družstvy či společenstvími vlastníků jednotek, kteří nemají obsazena místa ve volených orgánech. Čím to je způsobeno? Na jaře 2020 vstoupil v účinnost tzv. lex covid. Mimo možnosti hlasovat per rollam, i když to SVJ nemělo dovoleno, upravil též automatické prodloužení funkčních období členů volených […]