Airbnb nelze stanovami SVJ omezit, rozhodl Vrchní soud

Problém krátkodobého ubytování (nejčastěji na platformě typu Airbnb) tížil v posledních letech mnohé bytové domy až neúnosnou měrou. Ačkoli cestovní ruch zdánlivě utichl, nepřestala mnohá SVJ proti krátkodobému ubytovávání bojovat. Je tomu tak i v případě SVJ z centra Prahy, které se pokusilo změnou stanov podmínit krátkodobé ubytování ve svém domě souhlasem 100 % vlastníků. V tomto mediálně známém […]

Podmínky pro konání shromáždění SVJ a očkování

Od pondělí 22.11.2021 vláda přijala přísná protiepidemická opatření, kterými mimo jiné zakázala na hromadných akcích účast osobám neočkovaným. Pro mnohá společenství vlastníků jednotek (SVJ) tak vyvstává otázka, co se svolaným shromážděním? Musí i na shromáždění být všichni vlastníci očkovaní? Odpověď zní: Nemusí. Shromáždění SVJ má výjimku. Nadále lze uznávat i pouhé PCR testy maximálně 72 […]

Novela zákona pro SVJ platí už 1 rok

Věděli jste, že od 1.7.2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku zásadně měnící práva a povinnosti v SVJ? Je tomu již 1 rok, co tato nová právní úprava platí. Nutno říci, že k její adaptaci do stanov společenství vlastníků jednotek zatím, i přes převažující doporučení mnohých právníků, přistoupila spíše menšina SVJ. Jaké problémy její nezapracování může působit?   […]

Novela SVJ: Využijte možnosti svolat shromáždění a aktualizovat stanovy SVJ

Věděli jste, že od tohoto jara (2021) již lze opět konat shromáždění SVJ? Podrobnosti se dočtěte zde. A věděli jste také, že od 1.7.2020, tedy již před rokem, vstoupila v účinnost novela zákona, která se zásadně dotýká a mění pravidla v bytovém spoluvlastnictví a SVJ? K této novele jsme vydali dokonce 6ti dílný seriál s […]

Víte, že přechodná pravidla o 3 měsících pro funkční období výboru SVJ již neplatí?

V naší praxi se letos na jaře často setkáváme s klienty bytovými družstvy či společenstvími vlastníků jednotek, kteří nemají obsazena místa ve volených orgánech. Čím to je způsobeno? Na jaře 2020 vstoupil v účinnost tzv. lex covid. Mimo možnosti hlasovat per rollam, i když to SVJ nemělo dovoleno, upravil též automatické prodloužení funkčních období členů volených […]

Hlasování per rollam v SVJ bez omezení končí 30.6.2021

Hlasování per rollam, tedy hlasování mimo zasedání shromáždění, ve společenství vlastníků jednotek je již více než rok zcela uvolněno. Již na jaře 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 191/2020 Sb., tzv. lex covid, který dovolil použít hlasování per rollam v SVJ i tehdy, pokud to zákon nebo stanovy SVJ nedovolovaly nebo omezovaly. Ke konci roku 2020 bylo […]

Uspořádat shromáždění SVJ do prázdnin? Ano, určitě.

Řada společenství vlastníků jednotek nyní řeší, zda uspořádat v současné rozvolňovací atmosféře svá shromáždění, která mnohdy přes rok nebylo možné konat. K možnosti a podmínkám konání shromáždění v současné situaci rozvolňování čtěte v našem článku zde. Náš kolega a odborník na právo bytového spoluvlastnictví a SVJ Mgr. Daniel Urban doporučuje: „Na další rozvolnění nečekejte a […]

Jak prokázat dodržení režimových opatření na shromáždění SVJ?

AKTUALIZOVÁNO KE DNI 31.5.2021! Shromáždění SVJ lze nyní uspořádat, má to však svá pravidla. Jaká to jsou se můžete dočíst v našem článku zde. My se nyní zaměříme na to, jak se dodržování těchto pravidel kontroluje, jakou úlohu má výbor, a jaké dokumenty vůbec předložit? Rozestupy Výbor SVJ (předseda SVJ) je povinen svolat shromáždění do […]

Jak na shromáždění SVJ v době rozvolňování?

AKTUALIZOVÁNO KE DNI 31.5.2021! Víte, že shromáždění SVJ je již možné opět svolat a uspořádat? Má to však své epidemiologické podmínky. Pojďme si je představit. Společenství vlastníků jednotek patří mezi ty, kteří byli pandemií onemocnění COVID-19 zasaženi. Jejich chod a správa jsou již přes rok v zásadě paralyzovány. Per rollam ne všude funguje, a tak jsou […]

SVJ a Evidence skutečných majitelů v roce 2021

Dne 19.1.2021 byl Parlamentem ČR přijat nový zákon o Evidenci skutečných majitelů. Mnohá SVJ na schválení tohoto nového zákona netrpělivě čekala, a to z prostého důvodu – zákon nově mění postavení společenství vlastníků a mění i jejich povinnosti ve vztahu k této evidenci. Jak přesně? Pojďme si představit podrobnosti. SVJ bez skutečného majitele Nový zákon, […]