Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí 2024 | 1. díl – žaloba o určení vlastnictví

Pokud pravidelně sledujete činnost na našem blogu či na sociálních sítích, zcela jistě jste si všimli, že jsme v uplynulém roce věnovali zvláštní pozornost problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v českém katastru nemovitostí. Toto téma, které bylo fakticky aktuální od roku 2014 do roku 2023 a které je spojeno se závažnými právními následky v naší historii ojedinělými, nebylo […]

Novela zákoníku práce (účinná od 1.10.2023): Stručné shrnutí

Pro všechny osoby pracují v České republice přinášíme shrnující informace o novele zákoníku práce, která je účinná od 1.10.2023, resp. 1.1.2024. Novela přináší významné změny relevantní jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. V tomto článku se dozvíte, jaké jsou hlavní body této novely a jak mohou ovlivnit váš pracovní život. Hlavní cíl novely Hlavním cílem […]

Využití umělé inteligence v advokacii

Naše advokátní kancelář se vždy snaží držet krok s inovacemi a moderními technologiemi (od roku 2020 jsme hrdými ambasadory hamburského spolku ARIC, který se věnuje podpoře rozvoje umělé inteligenci (dále jen „AI“)  a jejího praktického využití), které mohou našim klientům přinést přidanou hodnotu a jsou schopné zefektivnit proces poskytování právních služeb. Jednou z těchto inovací […]

Vyhláška č. 38/2022 Sb. – Rozšiřující povinnost kontroly systémů vytápění (včetně spalovacích kotlů)

Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále jen „vyhláška“), která provádí ustanovení § 6a odst. 2 a násl. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon o hospodaření energií“), vstoupila v prvním čtvrtletí tohoto roku v účinnost. Vyhláška rozšiřuje dosavadní okruh osob vázaných povinností k pravidelné kontrole […]

Aby klimatizace neochladila také vztahy v domě: Právní a praktické kroky při pořizování klimatizace v bytě, který se nachází v domě v bytovém spoluvlastnictví

V těchto rekordně horkých letních dnech (a nocích) každému z nás tane na mysl slovo: “klimatizace“. Pokud uvažujete o pořízení klimatizace v domě v bytovém spoluvlastnictví a chcete si dopřát odpočinek a načerpat novou energii, je důležité předem zvážit několik právních a praktických hledisek, abyste předešli potenciálním problémům a konfliktům.   Na úvod zmiňujeme, méně […]

Jak sepsat závěť

Úvod Správné sepsání a platné pořízení závěti může po smrti každého člověka sehrát zásadní roli, ač si to možná mnozí z nás ani neuvědomují. Rozhodnutí, zda sepsat, či nesepsat závěť, by tak vždy mělo být odpovědné. Ne vždy je toto rozhodnutí potřeba učinit až na sklonku života. Naopak, včasné uspořádání svého jmění po smrti by mělo […]