Darovací smlouva | Díl 1 – Co je dobré vědět a neopomenout: Obecné náležitosti a forma

Každý z Vás ve svém životě již pravděpodobně někdy něco někomu daroval nebo sám od jiného dar přijal. Je to situace, kterou si dokážeme lehce představit a není nám ničím cizí. Známe ale všechna její zákoutí a specifika? Jak darovací smlouvu sepsat, aby byla platná a vyvolávala předpokládané účinky a co vše do ní lze uvést? […]

Klíč k jednotnému řešení dědických a pozůstalostních řízení napříč Evropou

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 z 4. července 2012, známé jako Nařízení o dědictví, přineslo revoluční změny v oblasti dědických práv a řízení v rámci Evropské unie. Toto nařízení zásadně zjednodušuje situaci pro občany členských států (s výjimkou Dánska a Irska), kteří se potýkají s dědickými řízeními s mezinárodním prvkem u osob, […]

Nový prostředek SVJ v boji s dlužníky – Přerušení poskytování služeb

Vlastníci jednotek, kteří neplatí příspěvky na správu domu a zálohy na služby, mohou čelit přerušení těchto služeb. Tuto možnost poprvé potvrdil Nejvyšší soud ČR ve svém nedávném rozhodnutí (26 Cdo 3535/2022 ze dne 20.02.2024), které přináší zásadní změny v přístupu ke správě bytových domů. Předchozí praxe Nejvyššího soudu Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu je přelomové, a […]

Umělá inteligence a její regulace v EU: Akt o AI (AI Act)

Dne 21. května 2024 schválila po Evropském parlamentu (13. března 2024) i Rada Evropské unie Nařízení o umělé inteligenci, neboli tzv. Akt o AI (AI Act). Jedná se o přelomový právní předpis, který je první svého druhu na světě. Cílem Aktu o AI je omezit rizika spojená s vývojem a praktickým využitím technologií AI a tento […]

Nedostatečně identifikovaní vlastníci | 2. díl – Mezera v právu a její zneužití?

V našem prvním díle seriálu o nedostatečně identifikovaných vlastnících nemovitostí jsme popisovali způsob, jakým se potenciální vlastníci mohou bránit před převodem nemovitostí do vlastnictví státu. Dnešní díl seriálu bude pojednávat o kuriózních případech z konce roku 2023, se kterými se setkali pracovníci katastrálních úřadů po celé České republice. Tyto případy sledovala i média a my […]

Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí 2024 | 1. díl – žaloba o určení vlastnictví

Pokud pravidelně sledujete činnost na našem blogu či na sociálních sítích, zcela jistě jste si všimli, že jsme v uplynulém roce věnovali zvláštní pozornost problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v českém katastru nemovitostí. Toto téma, které bylo fakticky aktuální od roku 2014 do roku 2023 a které je spojeno se závažnými právními následky v naší historii ojedinělými, nebylo […]

Novela zákoníku práce (účinná od 1.10.2023): Stručné shrnutí

Pro všechny osoby pracují v České republice přinášíme shrnující informace o novele zákoníku práce, která je účinná od 1.10.2023, resp. 1.1.2024. Novela přináší významné změny relevantní jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. V tomto článku se dozvíte, jaké jsou hlavní body této novely a jak mohou ovlivnit váš pracovní život. Hlavní cíl novely Hlavním cílem […]

Využití umělé inteligence v advokacii

Naše advokátní kancelář se vždy snaží držet krok s inovacemi a moderními technologiemi (od roku 2020 jsme hrdými ambasadory hamburského spolku ARIC, který se věnuje podpoře rozvoje umělé inteligenci (dále jen „AI“)  a jejího praktického využití), které mohou našim klientům přinést přidanou hodnotu a jsou schopné zefektivnit proces poskytování právních služeb. Jednou z těchto inovací […]

Vyhláška č. 38/2022 Sb. – Rozšiřující povinnost kontroly systémů vytápění (včetně spalovacích kotlů)

Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále jen „vyhláška“), která provádí ustanovení § 6a odst. 2 a násl. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon o hospodaření energií“), vstoupila v prvním čtvrtletí tohoto roku v účinnost. Vyhláška rozšiřuje dosavadní okruh osob vázaných povinností k pravidelné kontrole […]

Aby klimatizace neochladila také vztahy v domě: Právní a praktické kroky při pořizování klimatizace v bytě, který se nachází v domě v bytovém spoluvlastnictví

V těchto rekordně horkých letních dnech (a nocích) každému z nás tane na mysl slovo: “klimatizace“. Pokud uvažujete o pořízení klimatizace v domě v bytovém spoluvlastnictví a chcete si dopřát odpočinek a načerpat novou energii, je důležité předem zvážit několik právních a praktických hledisek, abyste předešli potenciálním problémům a konfliktům.   Na úvod zmiňujeme, méně […]