V naší praxi se letos na jaře často setkáváme s klienty bytovými družstvy či společenstvími vlastníků jednotek, kteří nemají obsazena místa ve volených orgánech. Čím to je způsobeno?

Na jaře 2020 vstoupil v účinnost tzv. lex covid. Mimo možnosti hlasovat per rollam, i když to SVJ nemělo dovoleno, upravil též automatické prodloužení funkčních období členů volených orgánů (výborů, předsedů nebo revizorů a kontrolních komisí). Toto prodloužení bylo závislé na mimořádných opatřeních a trvalo automaticky 3 měsíce po jejich skončení. Mnohé statutární orgány, jimž v době nemožnosti svolat shromáždění uplynulo funkční období, tak zůstaly v klidu.

Toto prodloužení však již nyní neplatí, a to konkrétně od 1.1.2021. Ačkoli zákonodárce prodloužil účinnost některých opatření z lex covid, toto mezi nimi od 1.1.2021 nebylo.

Nezaznamenali jste tuto změnu? Není divu. Ze strany zákonodárce nebyla tato dosti zásadní změna vůbec veřejnosti komunikována. Kdo se v právu sám neorientuje, nemohl ji zaznamenat.

Co však nyní dělat, nemáme-li výbor? Je potřeba zvolit výbor nový. Do doby volby nových členů nedoporučujeme žádnému SVJ uzavírat smlouvy, které by starý výbor, jemuž funkční období uplynulo, uzavíral.

Využijte ve Vašem SVJ možnosti nyní svolat shromáždění SVJ (byť za dodržení režimových opatření). Zvolte členy statutárního orgánu a mějte vše v pořádku.

Nevíte si rady, jak takové shromáždění uspořádat, není-li vlastně výbor ve funkci? Je potřeba svolat shromáždění tzv. zespoda. Naše advokátní kancelář Vám díky se vším ráda pomůže. Neváhejte se tak na nás obrátit.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti bytového spoluvlastnictví a SVJ, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email