Umělá inteligence a její regulace v EU: Akt o AI (AI Act)

Dne 21. května 2024 schválila po Evropském parlamentu (13. března 2024) i Rada Evropské unie Nařízení o umělé inteligenci, neboli tzv. Akt o AI (AI Act). Jedná se o přelomový právní předpis, který je první svého druhu na světě. Cílem Aktu o AI je omezit rizika spojená s vývojem a praktickým využitím technologií AI a tento […]

Nedostatečně identifikovaní vlastníci | 2. díl – Mezera v právu a její zneužití?

V našem prvním díle seriálu o nedostatečně identifikovaných vlastnících nemovitostí jsme popisovali způsob, jakým se potenciální vlastníci mohou bránit před převodem nemovitostí do vlastnictví státu. Dnešní díl seriálu bude pojednávat o kuriózních případech z konce roku 2023, se kterými se setkali pracovníci katastrálních úřadů po celé České republice. Tyto případy sledovala i média a my […]

Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí 2024 | 1. díl – žaloba o určení vlastnictví

Pokud pravidelně sledujete činnost na našem blogu či na sociálních sítích, zcela jistě jste si všimli, že jsme v uplynulém roce věnovali zvláštní pozornost problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v českém katastru nemovitostí. Toto téma, které bylo fakticky aktuální od roku 2014 do roku 2023 a které je spojeno se závažnými právními následky v naší historii ojedinělými, nebylo […]

Regulace Airbnb: Můžeme se Rakouskem inspirovat?

Rozdílné pohledy na krátkodobý pronájem bytů (Airbnb). Můžeme se Rakouskem inspirovat? Krátkodobý pronájem bytů prostřednictvím online platforem (Airbnb, Wimdu, 9flats atd.) se stal fenoménem 21. století a vyvolal mnoho právních a regulačních otázek po celém světě. Turisty přeplněná centra (historických) měst způsobují ztrátu autentičnosti a svébytnosti těchto míst. Turisti na druhou stranu mají tímto způsobem […]

Novela zákoníku práce (účinná od 1.10.2023): Stručné shrnutí

Pro všechny osoby pracují v České republice přinášíme shrnující informace o novele zákoníku práce, která je účinná od 1.10.2023, resp. 1.1.2024. Novela přináší významné změny relevantní jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. V tomto článku se dozvíte, jaké jsou hlavní body této novely a jak mohou ovlivnit váš pracovní život. Hlavní cíl novely Hlavním cílem […]

Využití umělé inteligence v advokacii

Naše advokátní kancelář se vždy snaží držet krok s inovacemi a moderními technologiemi (od roku 2020 jsme hrdými ambasadory hamburského spolku ARIC, který se věnuje podpoře rozvoje umělé inteligenci (dále jen „AI“)  a jejího praktického využití), které mohou našim klientům přinést přidanou hodnotu a jsou schopné zefektivnit proces poskytování právních služeb. Jednou z těchto inovací […]

Vyhláška č. 38/2022 Sb. – Rozšiřující povinnost kontroly systémů vytápění (včetně spalovacích kotlů)

Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále jen „vyhláška“), která provádí ustanovení § 6a odst. 2 a násl. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon o hospodaření energií“), vstoupila v prvním čtvrtletí tohoto roku v účinnost. Vyhláška rozšiřuje dosavadní okruh osob vázaných povinností k pravidelné kontrole […]

Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí: Zbývá už jen pár měsíců!

!Přečtěte si náš článek o Nedostatečně identifikovaných vlastnících nemovitostí také na Právním prostoru a na epravo.cz!   Ztracené a nyní nalezené: Vaše dědictví čeká Možná máte rádi příběhy o zapomenutých dědictvích jako v Nadějných vyhlídkách od Charlese Dickense, o zapomenutých nemovitostech, které čekají na to, aby se objevil jejich právoplatný dědic. Možná se to týká […]

Aby klimatizace neochladila také vztahy v domě: Právní a praktické kroky při pořizování klimatizace v bytě, který se nachází v domě v bytovém spoluvlastnictví

V těchto rekordně horkých letních dnech (a nocích) každému z nás tane na mysl slovo: “klimatizace“. Pokud uvažujete o pořízení klimatizace v domě v bytovém spoluvlastnictví a chcete si dopřát odpočinek a načerpat novou energii, je důležité předem zvážit několik právních a praktických hledisek, abyste předešli potenciálním problémům a konfliktům.   Na úvod zmiňujeme, méně […]

Jak sepsat závěť

Úvod Správné sepsání a platné pořízení závěti může po smrti každého člověka sehrát zásadní roli, ač si to možná mnozí z nás ani neuvědomují. Rozhodnutí, zda sepsat, či nesepsat závěť, by tak vždy mělo být odpovědné. Ne vždy je toto rozhodnutí potřeba učinit až na sklonku života. Naopak, včasné uspořádání svého jmění po smrti by mělo […]