Klíč k jednotnému řešení dědických a pozůstalostních řízení napříč Evropou

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 z 4. července 2012, známé jako Nařízení o dědictví, přineslo revoluční změny v oblasti dědických práv a řízení v rámci Evropské unie. Toto nařízení zásadně zjednodušuje situaci pro občany členských států (s výjimkou Dánska a Irska), kteří se potýkají s dědickými řízeními s mezinárodním prvkem u osob, […]

Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí: Zbývá už jen pár měsíců!

!Přečtěte si náš článek o Nedostatečně identifikovaných vlastnících nemovitostí také na Právním prostoru a na epravo.cz!   Ztracené a nyní nalezené: Vaše dědictví čeká Možná máte rádi příběhy o zapomenutých dědictvích jako v Nadějných vyhlídkách od Charlese Dickense, o zapomenutých nemovitostech, které čekají na to, aby se objevil jejich právoplatný dědic. Možná se to týká […]