V našem prvním díle seriálu o nedostatečně identifikovaných vlastnících nemovitostí jsme popisovali způsob, jakým se potenciální vlastníci mohou bránit před převodem nemovitostí do vlastnictví státu.

Dnešní díl seriálu bude pojednávat o kuriózních případech z konce roku 2023, se kterými se setkali pracovníci katastrálních úřadů po celé České republice. Tyto případy sledovala i média a my vám nyní přinášíme právní výklad.

Přivlastnění opuštěných nemovitostí

Před koncem lhůty (31.12.2023) podali dva navrhovatelé mnohé návrhy na vklad vlastnického práva katastrálním úřadům po celé České republice.

Tito navrhovatelé se o nemovitosti přihlásili v poslední den minulého roku na základě notářského zápisu o přivlastnění opuštěných nemovitostí. Podané návrhy se týkají desítek nemovitostí. Máme za to, že tímto prohlášením navrhovatelům vlastnické právo nevzniklo. Kvůli těmto návrhům nelze nyní vycházet z domněnky opuštění a nemovitosti nemůžou před tím, než bude o těchto návrzích rozhodnuto (případně i o navazujících opravných prostředcích), přejít na stát.

Stanovisko katastrálních úřadů

Katastrální úřady dosud většinu návrhů zamítly (některá řízení do dnešního dne stále běží, lze však důvodně očekávat, že skončí totožně).

Zamítnutí katastrální úřady odůvodňují tím, že předložené listiny pro vklad nesplňují podmínky zákona o katastru nemovitostí pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Vlastnické právo vždy vzniká pouze způsobem předvídaným zákonem. Ve většině případů je vlastnické právo odvozováno od vlastnického práva předchůdce (v právní terminologii tyto způsoby označujeme jako derivativní). Existují však i právní tituly, které nevyžadují kontinuitu vlastnického práva (tzv. originární), tyto jsou však ojedinělé. Patří mezi ně i přivlastnění. Jak jsme však výše naznačili, nelze si přivlastnit opuštěnou nemovitou věc.

Navrhovatelé musí v řízení před katastrálním úřadem doložit, že jim svědčí kvalifikovaný právní titul k nabytí vlastnického práva. Typicky takovýmto právním titulem je smlouva či dědění, může se však jednat i o vydržení.

Pokud tyto subjekty nemají kontinuitu, zamítnutí jejich návrhů katastrálními úřady je zcela na místě.

Vývoj věci bude zajímavé nadále sledovat. Očekáváme, že v případných žalobách podle části páté občanského soudního řádu navrhovatelé rovněž neuspějí.

 

Zajímají-li Vás průběžné novinky i z jiných právních oblastí, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


Tereza Šmídová právní služby a advokátní kancelář Janoušek

Mgr. Tereza Šmídová  | advokátní koncipientka

tereza.smidova@janousekadvokat.cz

Print Friendly, PDF & Email