Naše advokátní kancelář se vždy snaží držet krok s inovacemi a moderními technologiemi (od roku 2020 jsme hrdými ambasadory hamburského spolku ARIC, který se věnuje podpoře rozvoje umělé inteligenci (dále jen „AI“)  a jejího praktického využití), které mohou našim klientům přinést přidanou hodnotu a jsou schopné zefektivnit proces poskytování právních služeb. Jednou z těchto inovací je využívání AI při poskytování právních služeb.

Dnes bychom Vám rádi představili stanovisko České advokátní komory (dále jen „ČAK“) k této problematice a objasnili způsob využití při poskytování právních služeb.

Definice AI

Termín AI může být pro někoho nejasný, protože neexistuje jednoznačná zákonná definice. AI představuje širokou škálu systémů, které napodobují lidské schopnosti, včetně zpracování textu, vyhledávání informací, učení, plánování a tvorbu. AI může rovněž samostatně měnit své chování na základě zkušeností. ČAK podporuje právo advokátů využívat technologii, pokud dodržují všechny zákonné a etické povinnosti, včetně mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.

 

AI není poskytovatelem právních služeb

Zákon stanoví, že právní služby mohou poskytovat pouze advokáti, osoby s příslušnými povoleními a zaměstnanci, pokud je to součástí jejich pracovních povinností. AI nemá právní postavení poskytovatele právních služeb a nesplňuje zákonné požadavky na advokacii.

 

Využití AI pro bazální právní rešerši

Použití AI pro poskytování základních informací o právu nebo o činnosti advokátní kanceláře klientům je akceptovatelné, pokud se jedná o obecné informace, nikoliv však o právní poradenství.

 

Právní poradenství a AI

Odpovědi na konkrétní právní dotazy jsou již vnímány jako právní poradenství, které však, jak bylo výše zmíněno, mohou poskytovat pouze oprávněné osoby. AI by tudíž neměla být používána takovým způsobem (bez přezkoumání výsledku příslušnou osobou), aby v klientovi vzbudila dojem, že obdržel právní poradenství od advokáta. V naší advokátní kanceláři vždy obdržíte právní službu poskytnutou erudovanou osobou.

Ochrana osobních údajů klienta

Při využití AI na zpracování informací o klientech nebo jejich případech musí advokát zajistit souhlas klienta s výslovným uznáním nepředvídatelného chování AI a možností sdílení těchto informací s dalšími podobnými systémy. Naše kancelář si však zakládá na naprosté anonymitě a neposkytování osobních údajů klientů AI žádným způsobem.

 

Odpovědnost advokáta

Vzhledem k nepředvídatelnosti chování AI a různým výsledkům, které může poskytovat, zůstává konečná odpovědnost za právní služby a ochranu klientských dat na advokátovi. Z tohoto důvodu vždy výstup poskytnutý AI zhodnotíme a upravíme v zájmu našeho klienta.

 

Naše kancelář aktivně využívá AI k optimalizaci našich služeb a efektivnějšímu zpracování informací, ale vždy s respektem k etickým a právním zásadám. Máme radost, že můžeme tuto moderní technologii využívat při poskytování právních služeb našim klientům za dodržení všech předpisů a povinností, které k tomu patří.

 

Disclaimer: Obrázky použité v tomto článku byly vygenerovány pomocí AI v programu Canvy Pro Magic Media.

 

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti práva společenství vlastníků jednotek, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

Print Friendly, PDF & Email