Hlasování per rollam, tedy hlasování mimo zasedání shromáždění, ve společenství vlastníků jednotek je již více než rok zcela uvolněno. Již na jaře 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 191/2020 Sb., tzv. lex covid, který dovolil použít hlasování per rollam v SVJ i tehdy, pokud to zákon nebo stanovy SVJ nedovolovaly nebo omezovaly.

Ke konci roku 2020 bylo toto uvolnění pravidel prodlouženo až do 30.6.2021, a to dokonce bez ohledu na existenci vydaných opatření při epidemii. O prodloužení této doby spolu s podrobnostmi jsme Vás informovali zde.

Uvolněná pravidla pro možnost využití hlasování per rollam však končí, a to ke dni 30.6.2021. Poté již platit nebudou. Zákon tuto dobu za datum 30.6.2021 již neprodlužuje.

Všechna SVJ by měla tuto zásadní informaci zaznamenat a připravit se na to, že od 1.7.2021 budou po více než roce opět platit obecná a omezující pravidla pro využití hlasování mimo zasedání (per rollam).

A jaká ta obecná pravidla od 1.7.2021 vlastně jsou? Hlasovat per rollam v SVJ lze: Pokud svolané shromáždění nebylo schopno se usnášet, pak o týchž bodech programu lze hlasovat per rollam. V ostatních případech takto hlasovat nelze, ledaže to stanovy SVJ výslovně dovolují.

Závěrem snad ještě doporučení. S ohledem na nejednoznačnost výkladu, zda stačí hlasování per rollam do 30.6.2021 v režimu lex covid pouze zahájit, nebo zda je nutno jej též ukončit, doporučujeme těm společenstvím vlastníků, která chtějí ještě nějaké záležitosti per rollam odhlasovat, aby se zahájením takového hlasování neotáleli.

Potřebujete v záležitosti hlasování per rollam poradit? Nevíte jak na hlasování? Obraťte se na nás, rádi Vám právně poradíme.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti bytového spoluvlastnictví a SVJ, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email