Dne 28.5.2020 podepsal prezident republiky novelu zákona o kompenzačním bonusu. Došlo tím k rozšíření osob, které mohou žádat o kompenzační bonus, i na společníky společností s ručením omezením („s.r.o.“). Společníci budou moci žádat o bonus zpětně ke dni 12.3.2020, a to až do dne 8.6.2020. Částka, na kterou mají společníci nárok, činí 500 Kč za den, tedy celkem až 44.500 Kč.

Nárok na kompenzační bonus mají společníci v s.r.o., které mají nejvýše dva společníky. V takových případech mohou o bonus žádat oba. Pokud se jedná o s.r.o. s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (jsou příbuzní v linii přímé, sourozenci, manželé či registrovaní partneři), mohou o bonus požádat všichni. Společníci musí být ke dni 12.3.2020 aktivními společníky dané s.r.o.

Nárok vzniká společníkům, kteří byli zasaženi opatřeními z důvodů epidemie, jejichž s.r.o. má prokazatelný minimální obrat ve výši 180.000 Kč za rok 2019, nebo pokud je zde předpoklad, že této výše obratu dosáhnou v roce 2020 nebo 2021. Další podmínkou je, že s.r.o. musí být daňovým rezidentem ČR nebo jiného členského státu Evropské Unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Společník nemá na bonus právo, pokud je zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění. Výjimku mají společníci, kteří jsou v dané společnosti zaměstnáni např. na základě pracovní smlouvy či příkazní smlouvy o výkonu funkce jednatele. Společníci nemohou žádat o bonus v případě, že již čerpali bonus určený pro OSVČ nebo čerpali na sebe v rámci daného s.r.o. podporu z programu Antivirus, tzv. kurzarbeit.

Pakliže je s.r.o. v úpadku, v likvidaci nebo byla nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou, nevzniká společníkům nárok na kompenzační bonus.

Žádost společníci mohou podat prostřednictvím formuláře, který lze nalézt zde. Formulář lze k příslušnému finančnímu úřadu odeslat datovou schránkou, e-mailem nebo osobním podáním na podatelně.

Máte problém s podáním žádosti? Nevíte, jestli máte nárok na bonus? Neváhejte se nám ozvat.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti obchodního práva, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

 

Print Friendly, PDF & Email