Jak jsme již předeslali v našem článku věnujícím se akciovým společnostem zde, dne 1.1.2021 vstoupí v účinnost dlouho očekáváná novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Mimo změn v akciové společnosti, které jsme již představili, se mění též zastupování právnické osoby jinou právnickou osobou, jedná-li se o účast ve volených orgánech. Pojďme si níže vysvětlit, o co jde.

Dosavadní úprava v ZOK

Současná právní úprava umožňuje, aby právnickou osobu, jako člena voleného orgánu zastupovala jiná právnická osoba, kterou může zastupovat další právnická osoba, a tak to lze postupovat dále. Můžeme se tedy dostat do začarovaného kruhu, ze kterého nelze zjistit, kdo vlastně právnickou osobu ovládá. Účelem nové úpravy je tak předejít tzv. řetězení v orgánech právnické osoby, jak je uvedeno výše.

Nová úprava po účinnosti novely

Jestliže je právnická osoba (řekněme firma A) členem statutárního orgánu či jiného voleného orgánu jiné právnické osoby (řekněme firmy B), bude mít firma A od dne 1.1.2021 povinnost udělit jediné fyzické osobě zmocnění k zastupování firmy A v těchto orgánech firmy B. Zmocněnec bude ve voleném orgánu firmy B zastupovat právě zvolenou firmu A, která mu udělila toto zmocnění. Při výběru zástupce je právnická osoba omezena tím, že zmocněná fyzická osoba musí splňovat požadavky
a předpoklady pro výkon funkce stanovené v ZOK pro samotného člena voleného orgánu (§ 46 ZOK).

Právnická osoba (v našem příkladu firma A) musí zmocnit fyzickou osobu bez zbytečného odkladu po svém zvolení do orgánu firmy B. A to důležité je, že musí dojít k zapsání tohoto zástupce do obchodního rejstříku. Firmu A, totiž jako člena voleného orgánu, nelze bez zápisu takového zástupce vůbec zapsat do obchodního rejstříku. Toto zmocnění a zápis zástupce do obchodního rejstříku je právnická osoba povinna učinit do 3 měsíců ode dne, kdy jí funkce v orgánu vznikla. Neučiní-li tak, její funkce zanikne.

Je-li již v současnosti (rok 2020) ve volených orgánech právnické osoby účastna jiná právnická osoba, má tato právnická osoba povinnost jmenovat a nechat zapsat svého zástupce do 3 měsíců od účinnosti uvedené novely, tedy do dne 1.4.2020. Neučiní-li tak funkce právnické osoby v orgánu uplynutím 3 měsíců zanikne a bude automaticky ze zákona vymazána z obchodního rejstříku.

V případě, že zanikne zástupci zmocnění, musí právnická osoba rovněž do 3 měsíců od zániku zmocnění udělit jinému zástupci zmocnění nové, jinak se vystavuje možnosti zániku funkce a automatického výmazu z obchodního rejstříku ze své funkce v orgánu.

Závěr

Novela se změnou právní úpravy snaží o zamezení netransparentnosti v orgánech společností, kdy není někdy možné zjistit, kdo danou společnost ovládá. Právní úprava se snaží o odstranění tzv. řetězení, jak je zmíněno výše v článku. Přijatou změnu tak můžeme hodnotit kladně. 

Máte-li ve svém voleném orgánu právnickou osobu a potřebujete její zástupce zvolit a zapsat, neváhejte se nám ozvat.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti obchodního práva, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email