Loňská novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích stanovila družstvům povinnost uvést stanovy do souladu se zákonem do jednoho roku od 1.1.2021 účinnosti, tedy do 1.1.2022.

Povinné změny stanov

Jak už jsme Vás informovali v našem článku, novela zejména nově zavedla povinnost přímo ve stanovách určit podmínky běžné údržby a drobných oprav, jakož i okolnosti, za nichž lze stavebně upravovat družstevní byt a dům.

Jakkoli dle našeho názoru zákonodárce mohl zvolit jiný způsob řešení, družstva se s tímto požadavkem zákona musejí vypořádat.

Pravidelná celková revize

Některá družstva navíc poslední větší revizi stanov provedla naposledy u příležitosti účinnosti nové právní úpravy v roce 2014. Do souladu se zákonem proto může být potřeba uvést i ostatní části stanov, neboť dikce a terminologie zákona za posledních téměř 7 let dostála vícero větších či menších změn, doplnění a upřesnění.

Ne všechna ustanovení, která platila v roce 2014, jsou tedy dnes použitelná a pokud se vyskytují ve stanovách, mají družstva povinnost se i tak řídit zákonem a stanovy uvést do souladu s jeho zněním. Pokud by postupovala čistě podle stanov, mohla by v případě sporu s nespokojenými družstevníky narazit na problémy.

Per rollam jako jistota pro budoucí vývoj

Epidemiologická situace v uplynulém roce navíc jednoznačně ukázala, jak užitečné až nezbytné je mít ve stanovách správně nastaveno hlasování per rollam.

I pokud by přišly další epidemiologické vlny, není zatím jisté, zda by zákonodárce opět distanční hlasování plošně zavedl. Družstvům tak lze jen doporučit, aby se na případné další uzávěry připravila sama.

Závěr

Pokud chcete prověřit správnost úpravy Vašich stanov, abyste se vyhnuli případným budoucím problémům nebo i přijmout stanovy zcela nové, jsme Vám rádi k dispozici!

 

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti družstevního práva, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email