AKTUALIZOVÁNO KE DNI 31.5.2021!

Víte, že shromáždění SVJ je již možné opět svolat a uspořádat? Má to však své epidemiologické podmínky. Pojďme si je představit.

Společenství vlastníků jednotek patří mezi ty, kteří byli pandemií onemocnění COVID-19 zasaženi. Jejich chod a správa jsou již přes rok v zásadě paralyzovány. Per rollam ne všude funguje, a tak jsou významnější rekonstrukce, investice a záměry vlastně pozastaveny. Nemá je kdo odhlasovat.

V současné době je ovšem všechno jinak. Shromáždění SVJ se již může legálně scházet, a to bez omezení počtu osob.

Během tzv. jarního lockdownu v březnu a dubnu byla shromáždění SVJ povolena jen v omezeném režimu (omezení počtu osob apod). Od 12.4.2021 se tato pravidla dále uvolnila, a shromáždění SVJ se tak mohou scházet nejen za účelem volby orgánů, nýbrž za účelem jakéhokoli hlasování.

Co je tedy při svolání takového shromáždění potřeba dodržet?

Rozestupy

Nepřekvapí rozestupy v podobě volného alespoň jednoho místa mezi účastníky (neplatí pro členy jedné domácnosti). Je tak nunté si najít tomu odpovídající prostory.

Respirátory

Nosíme je téměř všude, nosíme je tedy i na shromáždění.

Test / očkování / imunita

Vlastník jednotky nebo jeho zástupce je povinen předložit dokument o splnění jedné z následujících podmínek:

  1. antigenní test (negativní výsledek) ne starší než 72 hod.; nebo
  2. PCR test (negativní výsledek) ne starší než 7 dní; nebo
  3. uplynulo nejméně 22 dní (ne však více než 90 dní/ 9 měsíců v případě aplikace již druhé dávky) od aplikace první dávky dvoudávkové vakcíny (či nejméně 14 dní/ ne více než 9 měsíců v případě aplikace jednodávkové vakcíny) proti onemocnění COVID-19; nebo
  4. neuplynulo více než 180 dnů od první potvrzené pozitivity onemocněním COVID-19 a osoba již není v izolaci.

Žádné příznaky

Osoba účastnící se shromáždění nesmí mít žádné klinické příznaky onemocnění COVID-19.


Jaké dokumenty od vlastníků vyžadovat? A jak splnění podmínek kontrolovat? Více se ohledně tohoto dočtete zde.

Ačkoli dle v současnosti účinných opatření MZČR výše uvedené platí pro shromáždění nad 10 osob, máme za to, že je vhodné dodržení všech těchto opatření doporučit i shromážděním do 10 osob.

Každému SVJ doporučujeme nynější situaci využít ke konání shromáždění. Nelze očekávat, že se shora uvedená opatření dále zmírní. Více se ohledně tohoto dočtete zde.

Potřebujete s konáním shromáždění pomoci? Nebo s vysvětlením či dodržením pravidel? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti bytového spoluvlastnictví a SVJ, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email