AKTUALIZOVÁNO KE DNI 31.5.2021!

Shromáždění SVJ lze nyní uspořádat, má to však svá pravidla. Jaká to jsou se můžete dočíst v našem článku zde. My se nyní zaměříme na to, jak se dodržování těchto pravidel kontroluje, jakou úlohu má výbor, a jaké dokumenty vůbec předložit?

Rozestupy

Výbor SVJ (předseda SVJ) je povinen svolat shromáždění do takové prostory, kde bude možno i v plném počtu účastníků dodržet rozestupy v podobě volného alespoň jednoho místa mezi účastníky. Rozestupy neplatí pro členy jedné domácnosti. Konání shromáždění venku není vyloučeno, avšak myslete na praktické dopady (př. déšť). V některých SVJ to může bohužel znamenat i hledání vhodné prostory a její nájem mimo dům.

Respirátory

Výbor SVJ nevpustí na konání shromáždění kohokoli, kdo toto opatření nedodržuje. Osoba, která nemá respirátor nasazen, se dopouští přestupku. Pakliže slušná mezilidská domluva nepomůže, lze v extrémním případě zavolat Policii ČR, aby přestupek zadokumentovala.

Antigenní test

Každý účastník předloží výboru doklad o absolvování antigenního testu s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 72 hodin. Ačkoli to není stanoveno přesně, jsme názoru, že postačí předložení kopie dokladu. Jsme též názoru, že je třeba takový doklad výboru odevzdat, ten by jej měl pro případné budoucí prokázání na přiměřenou dobu uschovat.

PCR test

Platí stejná doporučení jako pro test antigenní. Jediný rozdíl je v dovoleném stáří testu. Negativní PCR test může být až 7 dní starý.

Očkování

Platí jen pro osoby, kterým od první dávky očkování dvoudávkové vakcíny uběhlo 22 dní, ne však více než 90 dní; respektive 9 měsíců v případě aplikace druhé dávky. Pro osoby, které jsou očkovány jednodávkovou vakcínou, platí toto pravidlo pouze pokud od první dávky uběhlo 14 dní, ne však více než 9 měsíců. Takové osobě bývá vystaven certifikát MZČR o provedeném očkování. Výbor si tedy vyžádá předložení certifikátu. Opět doporučujeme pořídit jeho kopii, foto či sken pro potřeby výboru (budoucí prokázání oprávněné účasti vlastníka jednotky).

Imunita

Osoby, které prodělaly onemocnění a od prvního pozitivního záchytu (ať antigenu či PCR) neuplynulo více než 180 dní. Současně taková osoba nesmí být ještě v izolaci. Netýká se osob, které onemocnění prodělaly (resp. mají za to, že jej prodělaly), avšak bez testu – bez laboratorního potvrzení. Jaký doklad předložit MZČR nestanoví. Lze doporučit předložení výsledku pozitivního testu. Dobu 180 dní již každý dopočítá.

Žádné klinické příznaky

Na dodržení tohoto pravidla žádný dokument není. Každému výboru tak doporučujeme předem vlastníky informovat, že kdo bude vykazovat příznaky respiračního onemocnění, nebude s ohledem na ostatní vpuštěn.

Doporučujeme o shora uvedené doplnit pozvánku na shromáždění. Ačkoli by každý měl znát právo sám, nelze spoléhat, že vlastníci toto vědí. Instruujte je tak předem, ať může Vaše shromáždění v klidu proběhnout.

V případě potřeby konkrétních formulací na pozvánku či potřeby jakýchkoli vysvětlení Vám naše advokátní kancelář vždy ráda pomůže.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti bytového spoluvlastnictví a SVJ, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email