Při prodeji bytové jednotky není povinnost vypořádávat dluhy s jednotkou spojené. Ty přecházejí na nového vlastníka (nabyvatele bytu). Jaké všechny dluhy to však jsou? To nyní nově definuje Nejvyšší soud ČR:

Dne 28.7.2020 rozsudkem sp.zn. 26 Cdo 774/2019 vyslovil Nejvyšší soud názor, že odpověď na výše položenou otázku bude souviset s datem převodu bytové jednotky. Pokud byl byt převeden v době do 30.6.2020, pak na nabyvatele přešly jen dluhy za nezaplacené příspěvky na správu domu a pozemku – tedy zejména dluhy do fondu oprav. Nepřešly však dluhy na službách nebo zálohách na ně (př. vodné či úklid v domě). Tímto rozhodnutím tak soudy odpověděly na výkladově spornou otázku vyplývající z občanského zákoníku, a to dokonce navzdory výkladu právnické literatury, která ze zákona dovozovala v tomto případě opak, tj. přechod i dluhů za služby.

A proč jen do 30.6.2020? Od 1.7.2020 totiž platí nové znění zákona, a to výslovně stanoví, že s převodem jednotky přecházejí jak dluhy do fondu oprav, tak i dluhy za služby i za zálohy na ně.

Prodáváte nebo kupujete byt? Opatřete si od SVJ vždy doklad o bezdlužnosti na poplatcích. A nezapomeňte také na zákonné ručení za tyto dluhy. Naše advokátní kancelář Vám vždy ráda poradí.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti bytového spoluvlastnictví a SVJ, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email