Jaké změny připravil zákonodárce v oblasti zakládání účetních závěrek společností do obchodního rejstříku od ledna 2021? A jak to souvisí s rušením neaktivních společností? Dotýká se situace právě vás? Seznamte se níže stručně s novelou, kterou se již od 1.1.2021 řídí rejstříkové soudy.

Právní základ

Od 1.1.2021 se rozsáhle mění tzv. zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.). Jeho novela zasahuje snad všechna odvětví korporátního práva a zásadně mění zavedené normy. Nesmíme však opomenout, že novela zákona o obchodních korporacích se dotýká i souvisejících zákonů. Jedna z nejvýraznějších změn se totiž promítá právě do zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících. A tato změna se týká již shora zmiňovaných účetních závěrek.

Novela si jednak klade za cíl zvýšit procento zaplnění sbírky listin obchodního rejstříku účetními závěrkami, které je povinnost dle zákona do sbírky listin zakládat, současně však i tzv. pročistit obchodní rejstřík od neaktivních společností, tedy právě společností, které tuto zákonnou povinnost neplní.

Podmínky zrušení společnosti

Zákon v tomto směru dává rejstříkovému soudu pravomoc nařídit i bez návrhu zrušení takové neaktivní společnosti i bez její likvidace. Aby k takovému kroku soud přistoupil, je třeba, aby:

  • společnost nezaložila do sbírky listin obchodního rejstříku účetní závěrky za dvě a více po sobě jdoucích účetních období (tj. za 2 roky a více); a současně aby
  • jí nebylo možné doručit výzvu ke splnění takové povinnosti, kdy náhradní doručení se vylučuje.

Jestliže společnost naplní oba zmíněné předpoklady, rejstříkový soud zahájí bez návrhu soudní řízení vedoucí ke zrušení a následnému výmazu společnosti z veřejného rejstříku bez likvidace. Společnost tak nuceně zanikne. Samotný výmaz však proběhne až po uplynutí roční lhůty, během které soud stále vyčkává, zdali se přece jen neobjeví osoba, která by měla o likvidaci společnosti s ohledem na disponování s jejím majetkem zájem.

Co z uvedeného vyplývá?

Právní úprava tak míří na případy, kdy společnost skutečně reálně nefunguje, její existence je jejími vlastníky již dávno zapomenuta či se jedná o neaktivní nástroj k protiprávním činnostem. Standardní podnikatel mající například dva roky zpoždění se založením závěrek, se díky své reaktivitě nemusí takového postupu soudu obávat. To však neznamená, že by snad nemusel takový podnikatel účetní závěrky zakládat. Stále zde totiž existují nástroje k vynucení této povinnosti, přičemž mezi ten základní patří hrozba až 100.000,- Kč pokuty.

Každému podnikateli tak doporučujeme dodržovat ustanovení zákona a zakládat účetní závěrky do sbírky listin, současně však varujeme před zbytečnou panikou a obavami z náhlých a okamžitých výmazů jakékoli společnosti. Pokud by však jakéhokoli podnikatele osud výmazu přece jen potkal, jsme vždy plně k službám.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti obchodního práva, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


Tereza Šmídová | asistentka

tereza.smidova@janousekadvokat.cz

Print Friendly, PDF & Email