Střídáte se s druhým rodičem v péči o dítě? Dodržujete karanténní opatření, ale máte obavy, že druhý rodič není dostatečně opatrný a svým chováním by mohl dítě ohrozit? V tomto článku se dozvíte, jaké kroky můžete činit. Poradíme vám, jak se zachovat, aby vaše dítě bylo co nejlépe chráněno.

Pokud se v předchozím odstavci poznáváte, nejspíše máte péči o dítě upravenou soudně. Buďto máte oba dítě ve střídavé péči, nebo se jeden z rodičů o dítě stará výlučně, zatímco druhý rodič dítě pravidelně navštěvuje, případně si ho krátce „půjčuje“. Na tom žádné vládní opatření nic nemění. Rodičovská odpovědnost rodičů k jejich dětem zůstává nedotčena, takže pokud soud rozhodl, kdo a kdy má o dítě pečovat, je potřeba tato pravidla i nadále dodržovat.

Autor: Ante Hamersmit

V zásadě platí, že oba rodiče mají právo rozhodovat o výchově dítěte (říkáme tomu rodičovská odpovědnost). To znamená, že je-li dítě u jednoho z rodičů, je to on, kdo rozhoduje, jak bude dítě „vychovávat“, s kým se bude či nebude stýkat. Pokud má dítě u sebe rodič druhý, je tomu obráceně.

Je pravda, že vláda zakázala volný pohyb osob na území České republiky. Z tohoto zákazu ale existuje mnoho výjimek, o kterých jste jistě slyšeli – stále můžete chodit do práce, nakupovat potraviny či si zajít na vycházku do parku. Stejně tak je stále dovoleno cestovat za rodinou a osobami blízkými a obstarávat jejich základní životní potřeby. To znamená, není zakázáno předávání dětí mezi rodiči.

Vypadá to, že současná situace nemá na právní stránku věci vliv. Zmínili jsme, že jeden rodič nemůže druhému mluvit do toho, jak přistupuje k výchově dítěte. Máte-li však obavy z hygienických návyků druhého rodiče nebo pokud si myslíte, že druhý rodič nedodržuje karanténní opatření, je na místě snažit se s ním domluvit.

https://www.kvc.org/

V této složité době je pochopitelné, že jeden z rodičů může cítit silnou potřebu nastavit pravidla jinak, než jak se rodiče dříve dohodli, nebo jak určil soud. Pokud si přejete dohodnout se na změně způsobu péče o dítě, nesnažte se druhého rodiče přesvědčit svými obavami nebo nedůvěrou k němu. Oba rodiče totiž mají totožný zájem, a to zájem o zdraví jejich společného dítěte. Využijte tohoto společného zájmu a celou dohodu stavte na něm.

Navrhněte druhému rodiči například změnu frekvence styku či změnu jiných pravidel, a to na přechodnou dobu. Ujistěte druhého rodiče, že vaším cílem je udržet dítě v co nejlepším zdraví, nikoliv aktuální situace využít k tomu, abyste druhého rodiče ochudili o styk s dítětem. Taková změna má trvat pouze dočasně, než se situace kolem nákazy uklidní, a poté se vrátí do zajetých kolejí. Dohoda bude pravděpodobnější, když druhému rodiči nabídnete kompromisní řešení; zahrňte do návrhu náhradu zmeškaného styku, ať druhý rodič cítí, že vám skutečně jde o dobro dítěte, a ne o vlastní prospěch. Můžete mu třeba nabídnout, že až se situace uklidní, bude moci s dítětem nějakou dobu trávit více času než dříve. A to hlavní, přistupte k tomu tímto způsobem oba dva.

Rozmyslete, jaká změna pravidel styku by pro Vaše dítě vlastně byla nejlepší. Vhodným řešením nemusí nutně být to, že dítě bude mít po celou dobu karantény u sebe jen jeden z rodičů. U samotného předání dítěte mezi rodiči je pak snadné zamezit riziku nákazy.

A jedna klasická právnická rada na závěr: Pokud to bude možné, jakoukoli dohodu si potvrďte písemně.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti rodinného práva, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email