Snad každé manželství se potýká s dílčími problémy, které se většinou vyřeší během hodin či dnů. Pokud se však neshody stupňují a přetrvávají, nezbývá než vyhledat pomoc třetí strany. Včasné odhalení problému může přispět i k záchraně manželství, což rozhodně stojí za zkoušku, zejména pokud mají manželé nezletilé děti.

Takovou pomoc poskytují různá poradenská centra neziskových organizací, manželské poradny, mediátoři, nicméně správným impulsem pro záchranu manželství může být i rodinný advokát.

Jste zralí na rozvod?

Rodinný advokát se ve své praxi potkává s desítkami různých rodinných situací a rozhodně není neobvyklé, že již z výsledku první schůzky s klientem vyplyne, že manželství zdaleka není tak rozvráceno, jak se může na první pohled zdát. V takovém případě je potřeba spíše pracovat na odblokování určité patové situace mezi manželi. Poradenství v této situaci směřuje zejména za účelem udržení vztahu, deeskalace problémů a snahy o nalezení řešení pro pokračování soužití.

Určitou formou prevence může být i seznámení se s tím, co vše by v případě rozvodu manželství (sporného i nesporného) muselo být řešeno po stránce majetkové i vztahové. Rodinný advokát oproti ostatním možnostem poradenství dokáže mnohem komplexněji nastínit problémy a možné cesty řešení, se kterými se při rozvodu manželství budete muset vypořádat.

Jedná se zejména o různé formy péče o dítě, stanovení styku, nastavení výživného, uspořádání majetkových poměrů, a to jak ohledně majetku v tzv. SJM, tedy společném jmění manželů, tak majetku, který je toho času mezi manželi ve spoluvlastnictví.

V prvotní fázi jednání je ještě čas, lidově řečeno, „zatáhnout zpátečku“ a dát vztahu nový impulz. Jakmile začne boj nejen o děti, ale zejména (ano, překvapivě to mnohdy bývá u rodičů mnohem palčivější problém) o peníze, většina vazeb se trhá a vztah je již téměř nenávratně ztracen.

Rodiči jste nadosmrti

To však může mít i velké důsledky do budoucna, neboť rodiče nezletilých nepřestávají být rodiči právní mocí rozsudku o rozvodu manželství, ale potřebují spolu alespoň v základních věcech vycházet po zbytek jejich života, ať už jde o první cestu do školy, maturitní ples, promoci či svatbu.

Pokud vztah nelze zachránit, práce rodinného advokáta v ideálním případě spočívá v nalezení kompromisu mezi stranami a následného sepisu dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro schválení soudem, dohody o úpravě majetkových poměrů a společného návrhu na rozvod manželství.

Jednotlivým krokům rozvodu manželství a s ním spojených řízení se budeme věnovat v dalších částech tohoto seriálu, ve kterém se podíváme zejména na rozvod sporný a nesporný, problematiku úpravy poměrů k nezletilým dětem, a to včetně výše výživného, vypořádání majetkových poměrů (společného jmění manželů i spoluvlastnictví), jakož i důležitosti kompromisů mezi rozvádějícími se manžely.

Závěr

Jelikož následující informace bude hlavním poselstvím většiny částí seriálu, sluší se ji uvést již nyní: Pokud to jen trochu jde, snažte se vše vyřešit dohodou! Ušetříte tím nejen finance, ale zejména i své nervy a pokud možno dobré vztahy v rodině.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti rodinného práva, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email