!Přečtěte si náš článek o Nedostatečně identifikovaných vlastnících nemovitostí také na Právním prostoru a na epravo.cz!

 

Ztracené a nyní nalezené: Vaše dědictví čeká

Možná máte rádi příběhy o zapomenutých dědictvích jako v Nadějných vyhlídkách od Charlese Dickense, o zapomenutých nemovitostech, které čekají na to, aby se objevil jejich právoplatný dědic. Možná se to týká i Vás! 

Kdo jsou ti zapomenutí vlastníci?

Jde o lidi jako Vy a já, kteří mají v rodinné historii zapomenuté příběhy o nemovitostech, které se nyní zdají být ztracené v čase. Tyto příběhy mohou sahat až k pradědečkům nebo prapratetám, osobnostem z naší vzdálené minulosti.

Co se stane 1. ledna 2024?

Počátkem roku 2024 mohou propadnout státu nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně identifikován jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného vlastníka vůbec, anebo je jako vlastník stále zapsaná osoba, která zjevně již žít nemůže. Jedná se prostě o „zapomenuté“ pozemky, které mohly patřit Vašim prarodičům a dalším předkům.

Jak Vám můžeme pomoci?

Jsme experti na právní vztahy k nemovitostem, a to i v historickém kontextu, a můžeme Vám pomoci prozkoumat a vyhledat zapomenuté nemovitosti, na které byste mohli mít nárok.

Nechte svou minulost obohatit Vaši přítomnost

Možná máte nárok na nemovitý majetek, o kterém jste dosud nevěděli a na který se zapomnělo. Ve složitých poměrech a osudových zvratech 20. století o takové případy není nouze.

Neodkládejte to

Kontaktujte nás ještě dnes. Náš tým Vám může pomoci identifikovat potenciální zapomenuté nemovitosti, předejít jejich „propadnutí“ státu, a docílit toho, abyste se stali jejich vlastníky.

Nic mne nemůže oddělit od půdy, kde jsem vyrůstala a kde leží moje kořeny.”

Scarlett v románu “Jih proti Severu”


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

Print Friendly, PDF & Email