Mgr. Lukáš Slavník

 

V agendě rodinného práva za Lukášovu práci hovoří zejména mnoho úspěšných a pro klienty příznivých výsledků soudních sporů týkajících se jak nezletilých, výživného, opatrovnictví, poručenství, tak rozvodů manželství. Základem Lukášovi práce je předcházení zdlouhavým a nákladným rodinně-právním sporům. Díky svému vyjednávání se tak Lukášovi daří nacházet pro klienty příznivé dohody například v oblasti rozvodů s vypořádáním majetku.

Lukáš vede v AK Janoušek tým poskytující právní služby pro oblast IT práva, práva digitalizace, doménových jmen a práva elektronické komunikace. V tomto relativně mladém oboru práva se AK Janoušek aktivně zapojuje do vzdělávání právníků, šíření těchto právních znalostí i dovedností a do publikační činnosti.

V oboru práva nemovitostí Lukáš pro klienty AK Janoušek obstarává jak náročná vedení soudních sporů ze spoluvlastnických vztahů k nemovitostem, tak běžné transakce zahrnující kupní smlouvy, advokátní úschovu peněz a listin, včetně poradenství ve vztahu k úvěrujícím bankám.

Lukáš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2019. V akademickém roce 2016/2017 studoval na University of Groningen na severu Nizozemského království v rámci evropského programu Erasmus+, kde mimo právní znalosti zejména získal plný komfort pro poradenství v komplikovanějších věcech za využití právní angličtiny.