Mgr. Jiří Janoušek

JUDr. Jiří Janoušek

 

V oboru práva směnečného má Jiří zkušenosti jak se sepisem samotných směnek či jejich rubopisováním, tak s vedením směnečných soudních sporů a vymáháním plnění ze směnky. V této oblasti Jiří poskytuje právní službu významným investičním společnostem či obdobným subjektům i menším klientům.

Jiří vede v AK Janoušek agendu soudních řízení. Klienty úspěšně zastupuje v náročných soudních sporech v oblastech obchodních sporů, spoluvlastnictví, ochrany osobnosti, majetkových práv, náhrady škody či vydání bezdůvodného obohacení. V tomto oboru Jiří sepisuje též dovolání či ústavní stížnosti.

Současně, jakožto člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory, zajišťuje Jiří poskytování právních služeb v německém jazyce klientům německým, rakouským i švýcarským. Jiřího znalost německého jazyka téměř na úrovni rodilého mluvčího pak poskytuje klientům v tomto ohledu zcela výjimečnou a nadstandardní službu v komfortu jejich mateřského jazyka.

Jiří absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2002. Od roku 2003 do roku 2008 působil v bankovním sektoru. Do roku 2007 působil v Československé obchodní bance, a.s., kde se specializoval na soudní a zahraniční rozhodčí řízení a úpadkové právo. V letech 2007 až 2008 pak v Českomoravské stavební spořitelně, a.s., kde se v rámci právního oddělení zaměřoval na podporu odbytu, obchodní zastoupení a soudní řízení s ním spojená. Od roku 2009 byl advokátním koncipientem JUDr. Aleny Němcové, Ph.D., následně koncipientem v advokátní kanceláři Janstová, Smetana & Nevečeřal. Po složení advokátních zkoušek s prospěchem výtečným působí od roku 2012 jako samostatný advokát. Od roku 2019 pak poskytuje právní služby se zázemím AK Janoušek.