Mgr. Daniel Urban

Mgr. Daniel Urban

 

Daniel je v AK Janoušek vedoucím týmu poskytujícího právní poradenství v oblasti bytů a SVJ. V rámci Danielova působení v praxi lze zmínit účast na úspěšných privatizacích obecních či družstevních bytových domů do právního režimu společenství vlastníků jednotek. Daniel pro klienty zpracovává též změny stanov SVJ, smlouvy o výstavbě či změny prohlášení vlastníka. Mezi klienty AK Janoušek v této oblasti patří jak sama společenství vlastníků, tak jednotliví vlastníci jednotek. Daniel současně na sociálních sítích obstarává bezplatnou specializovanou právní poradnu pro členy výborů SVJ, čímž rozšiřuje tyto právní znalosti mezi širokou veřejnost. Na bytové spoluvlastnictví a SVJ se též zaměřuje Danielova publikační činnost.

V oboru práva korporátního lze za Danielem spatřovat výsledky na poli práva spolkového i práva obchodních korporací, zejména společností s ručením omezeným, a jejich přeměn. Spolupracuje též s dlouhodobými klienty AK Janoušek-podnikateli, jimž kontinuálně poskytuje právní služby na míru ve všech oblastech jejich činnosti.

Daniel i díky blízkému vztahu k notářství zajišťuje nadstandardní službu v oblasti práva dědického, ať již při sepisování závětí a dědických smluv či vedení dědických řízení a sporů.

Studium oboru práva Daniel absolvoval s vyznamenáním na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2020. Magisterský studijní program zakončil obhajobou diplomové práce na téma Změna žaloby v rámci vedení občanskoprávních soudních sporů. Současně během studia byly Danielovi přiznány specializační moduly, mimo jiné v oborech občanského práva hmotného, trestního práva, kriminologie a kriminalistiky a mezinárodního práva a mezinárodních vztahů.