Entries by AK Janoušek

Airbnb nelze stanovami SVJ omezit, rozhodl Vrchní soud

Problém krátkodobého ubytování (nejčastěji na platformě typu Airbnb) tížil v posledních letech mnohé bytové domy až neúnosnou měrou. Ačkoli cestovní ruch zdánlivě utichl, nepřestala mnohá SVJ proti krátkodobému ubytovávání bojovat. Je tomu tak i v případě SVJ z centra Prahy, které se pokusilo změnou stanov podmínit krátkodobé ubytování ve svém domě souhlasem 100 % vlastníků. V tomto mediálně známém […]

Podmínky pro konání shromáždění SVJ a očkování

Od pondělí 22.11.2021 vláda přijala přísná protiepidemická opatření, kterými mimo jiné zakázala na hromadných akcích účast osobám neočkovaným. Pro mnohá společenství vlastníků jednotek (SVJ) tak vyvstává otázka, co se svolaným shromážděním? Musí i na shromáždění být všichni vlastníci očkovaní? Odpověď zní: Nemusí. Shromáždění SVJ má výjimku. Nadále lze uznávat i pouhé PCR testy maximálně 72 […]

Novela zákona pro SVJ platí už 1 rok

Věděli jste, že od 1.7.2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku zásadně měnící práva a povinnosti v SVJ? Je tomu již 1 rok, co tato nová právní úprava platí. Nutno říci, že k její adaptaci do stanov společenství vlastníků jednotek zatím, i přes převažující doporučení mnohých právníků, přistoupila spíše menšina SVJ. Jaké problémy její nezapracování může působit?   […]

,

Lhůta 1.1.2022 pro uvedení stanov BD do souladu se zákonem se blíží!

Loňská novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích stanovila družstvům povinnost uvést stanovy do souladu se zákonem do jednoho roku od 1.1.2021 účinnosti, tedy do 1.1.2022. Povinné změny stanov Jak už jsme Vás informovali v našem článku, novela zejména nově zavedla povinnost přímo ve stanovách určit podmínky běžné údržby a drobných oprav, jakož i okolnosti, […]

Jak rychle založit s.r.o.? Bez zřízení bankovního účtu

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným vždy byl a je spojen s povinností vložit do společnosti základní kapitál. Ačkoli byl již v dávné minulosti tento povinný kapitál snížen z kdysi původních částek na pouhou 1,- Kč, stále zůstávala povinnost kapitál skládat na bankovní účet před vznikem společnosti. Zakladatelé tak museli i kvůli této 1,- […]

,

Evidence skutečných majitelů v roce 2021: pro firmy i spolky

Dne 1.6.2021 vystoupil v účinnost nový zákon o Evidenci skutečných majitelů. Právní úprava byla dlouhou dobu diskutovaná, a to zejména proto, aby bylo vedení Evidence skutečně efektivní. Jaké změny tedy zákon pro právnické osoby přináší? A je potřeba si na něco dát pozor? Kdo je to skutečný majitel? Skutečným majitelem právnické osoby je dle zákona každá […]

Novela SVJ: Využijte možnosti svolat shromáždění a aktualizovat stanovy SVJ

Věděli jste, že od tohoto jara (2021) již lze opět konat shromáždění SVJ? Podrobnosti se dočtěte zde. A věděli jste také, že od 1.7.2020, tedy již před rokem, vstoupila v účinnost novela zákona, která se zásadně dotýká a mění pravidla v bytovém spoluvlastnictví a SVJ? K této novele jsme vydali dokonce 6ti dílný seriál s […]

Víte, že přechodná pravidla o 3 měsících pro funkční období výboru SVJ již neplatí?

V naší praxi se letos na jaře často setkáváme s klienty bytovými družstvy či společenstvími vlastníků jednotek, kteří nemají obsazena místa ve volených orgánech. Čím to je způsobeno? Na jaře 2020 vstoupil v účinnost tzv. lex covid. Mimo možnosti hlasovat per rollam, i když to SVJ nemělo dovoleno, upravil též automatické prodloužení funkčních období členů volených […]

Hlasování per rollam v SVJ bez omezení končí 30.6.2021

Hlasování per rollam, tedy hlasování mimo zasedání shromáždění, ve společenství vlastníků jednotek je již více než rok zcela uvolněno. Již na jaře 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 191/2020 Sb., tzv. lex covid, který dovolil použít hlasování per rollam v SVJ i tehdy, pokud to zákon nebo stanovy SVJ nedovolovaly nebo omezovaly. Ke konci roku 2020 bylo […]

,

Uspořádat shromáždění SVJ do prázdnin? Ano, určitě.

Řada společenství vlastníků jednotek nyní řeší, zda uspořádat v současné rozvolňovací atmosféře svá shromáždění, která mnohdy přes rok nebylo možné konat. K možnosti a podmínkám konání shromáždění v současné situaci rozvolňování čtěte v našem článku zde. Náš kolega a odborník na právo bytového spoluvlastnictví a SVJ Mgr. Daniel Urban doporučuje: „Na další rozvolnění nečekejte a […]