Entries by AK Janoušek

,

Lhůta 1.1.2022 pro uvedení stanov BD do souladu se zákonem se blíží!

Loňská novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích stanovila družstvům povinnost uvést stanovy do souladu se zákonem do jednoho roku od 1.1.2021 účinnosti, tedy do 1.1.2022. Povinné změny stanov Jak už jsme Vás informovali v našem článku, novela zejména nově zavedla povinnost přímo ve stanovách určit podmínky běžné údržby a drobných oprav, jakož i okolnosti, […]

Jak rychle založit s.r.o.? Bez zřízení bankovního účtu

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným vždy byl a je spojen s povinností vložit do společnosti základní kapitál. Ačkoli byl již v dávné minulosti tento povinný kapitál snížen z kdysi původních částek na pouhou 1,- Kč, stále zůstávala povinnost kapitál skládat na bankovní účet před vznikem společnosti. Zakladatelé tak museli i kvůli této 1,- […]

,

Evidence skutečných majitelů v roce 2021: pro firmy i spolky

Dne 1.6.2021 vystoupil v účinnost nový zákon o Evidenci skutečných majitelů. Právní úprava byla dlouhou dobu diskutovaná, a to zejména proto, aby bylo vedení Evidence skutečně efektivní. Jaké změny tedy zákon pro právnické osoby přináší? A je potřeba si na něco dát pozor? Kdo je to skutečný majitel? Skutečným majitelem právnické osoby je dle zákona každá […]

Novela SVJ: Využijte možnosti svolat shromáždění a aktualizovat stanovy SVJ

Věděli jste, že od tohoto jara (2021) již lze opět konat shromáždění SVJ? Podrobnosti se dočtěte zde. A věděli jste také, že od 1.7.2020, tedy již před rokem, vstoupila v účinnost novela zákona, která se zásadně dotýká a mění pravidla v bytovém spoluvlastnictví a SVJ? K této novele jsme vydali dokonce 6ti dílný seriál s […]

Víte, že přechodná pravidla o 3 měsících pro funkční období výboru SVJ již neplatí?

V naší praxi se letos na jaře často setkáváme s klienty bytovými družstvy či společenstvími vlastníků jednotek, kteří nemají obsazena místa ve volených orgánech. Čím to je způsobeno? Na jaře 2020 vstoupil v účinnost tzv. lex covid. Mimo možnosti hlasovat per rollam, i když to SVJ nemělo dovoleno, upravil též automatické prodloužení funkčních období členů volených […]

Hlasování per rollam v SVJ bez omezení končí 30.6.2021

Hlasování per rollam, tedy hlasování mimo zasedání shromáždění, ve společenství vlastníků jednotek je již více než rok zcela uvolněno. Již na jaře 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 191/2020 Sb., tzv. lex covid, který dovolil použít hlasování per rollam v SVJ i tehdy, pokud to zákon nebo stanovy SVJ nedovolovaly nebo omezovaly. Ke konci roku 2020 bylo […]

,

Uspořádat shromáždění SVJ do prázdnin? Ano, určitě.

Řada společenství vlastníků jednotek nyní řeší, zda uspořádat v současné rozvolňovací atmosféře svá shromáždění, která mnohdy přes rok nebylo možné konat. K možnosti a podmínkám konání shromáždění v současné situaci rozvolňování čtěte v našem článku zde. Náš kolega a odborník na právo bytového spoluvlastnictví a SVJ Mgr. Daniel Urban doporučuje: „Na další rozvolnění nečekejte a […]

,

Jak prokázat dodržení režimových opatření na shromáždění SVJ?

AKTUALIZOVÁNO KE DNI 31.5.2021! Shromáždění SVJ lze nyní uspořádat, má to však svá pravidla. Jaká to jsou se můžete dočíst v našem článku zde. My se nyní zaměříme na to, jak se dodržování těchto pravidel kontroluje, jakou úlohu má výbor, a jaké dokumenty vůbec předložit? Rozestupy Výbor SVJ (předseda SVJ) je povinen svolat shromáždění do […]

,

Jak na shromáždění SVJ v době rozvolňování?

AKTUALIZOVÁNO KE DNI 31.5.2021! Víte, že shromáždění SVJ je již možné opět svolat a uspořádat? Má to však své epidemiologické podmínky. Pojďme si je představit. Společenství vlastníků jednotek patří mezi ty, kteří byli pandemií onemocnění COVID-19 zasaženi. Jejich chod a správa jsou již přes rok v zásadě paralyzovány. Per rollam ne všude funguje, a tak jsou […]

SVJ a Evidence skutečných majitelů v roce 2021

Dne 19.1.2021 byl Parlamentem ČR přijat nový zákon o Evidenci skutečných majitelů. Mnohá SVJ na schválení tohoto nového zákona netrpělivě čekala, a to z prostého důvodu – zákon nově mění postavení společenství vlastníků a mění i jejich povinnosti ve vztahu k této evidenci. Jak přesně? Pojďme si představit podrobnosti. SVJ bez skutečného majitele Nový zákon, […]